• NTB, beton komórkowy, ytong, pustaki
 • materiały budowlane, beton komórkowy, ytong, pustaki
 • solbet, beton komórkowy, ytong, pustaki
 • porotherm t dryfix, Wienerberger, beton komórkowy, ytong, pustaki
 • ytong
beton komórkowy, ytong, pustaki1 materiały budowlane, beton komórkowy, ytong, pustaki2 solbet, beton komórkowy, ytong, pustaki3 porotherm t dryfix, beton komórkowy, ytong, pustaki4 ytong, beton komórkowy, pustaki5

Solbet

pustaki solbetMateriały SOLBET to wynik ponad pięćdziesięcioletniego doświadczenia w produkcji betonu komórkowego. Konsekwentna polityka rozwoju oraz dopracowana technologia produkcji umożliwiają wprowadzanie na rynek materiału najwyższej jakości. System SOLBET to nowoczesne materiały do budowy dowolnych budynków. Pełna gama asortymentu SOLBET umożliwia wybudowanie zarówno wymarzonego domu, budynku wielorodzinnego, jak również obiektu komercyjnego lub przemysłowego.

SYSTEM SOLBET - WIELE MOŻLIWOŚCI

Beton komórkowy idealny materiał na ściany jednowarstwoweSystem SOLBET to wiele możliwości budowania, które można dopasować do indywidualnych potrzeb i preferencji Inwestorów, Projektantów i Wykonawców. Dopracowany i klarowny system umożliwia zbudować dowolny budynek wg wysoko postawionych wymagań zarównio Inwestora jak i Architekta. Ergonomiczne elementy systemu SOLBET umożliwiają budowanie w szybszym tempie niż w innych technologiach. Możliwości jakie daje materiał SOLBET są doceniane przez Wykonawców. Łatwość docinania, profilowanie bloczków na pióra, wpusty i uchwyty montażowe oraz możliwość murowania na cienką spoinę to ogromna zaleta dla Inwestorów i Wykonawców. Jasne i znane już zasady projektowania to zaleta przede wszystkim dla Projetantów. Nieograniczone możliwości kształtowania budynków jakie stwarza system SOLBET są doceniane przez Architektów i Inwestorów.

System SOLBET wykorzystuje się m.in. do budowy:

 • budynków wielorodzinnych wielokondygnacyjnych,
 • budynków jednorodzinnych,
 • hal przemysłowych,
 • budynków komercyjnych,
 • innych budynków.

W konstrukcji budynków elementy systemu SOLBET wykorzystuje się m.in. do budowy:

 • ścian nośnych piwnic,
 • ścian nośnych zewnętrznych,
 • ścian nośnych wewnętrznych,
 • ścian usztywniających,
 • ścian wypełniających zewnętrznych,
 • ścian wypełniających wewnętrznych,
 • ścian działowych,
 • obudów (np. kominków, wanien, szafek , itp.),
 • innych konstrukcji.

W ramach rozwiązań systemowych SOLBET proponujemy dwa rozwiązania w zależności od preferencji. System SOLBET Ideal - system budowy ścian jednowarstwowych oraz system SOLBET Optimal - system budowy ścian z dociepleniem. Zapraszamy do zapoznania się z naszym asortymentem.

 

W ZGODZIE Z NATURĄ

Naturalne surowce, używane do produkcji materiałów SOLBET, gwarantują, że są to produkty ekologiczne. Do produkcji betonu komórkowego SOLBET wykorzystuje się wyłącznie naturalne surowce mineralne: wapień, piasek, wodę. Jako środek porotwórczy wykorzystywany jest proszek aluminiowy, który powoduje powstanie milionów porów powietrza.Skład surowcowy materiału gwarantuje jego całkowitą odporność na działanie pleśni i grzybów.Istotną cechą betonu komórkowego jest niski poziom naturalnej radiacji.Wykres poniżej: Poziom promieniotwórczości betonu komórkowego SOLBET w porównaniu do produktów konkurencyjnych.

* na podstawie danych ITB i Centralnego Ośrodka Ochrony Radiologicznej w Warszawie.Niskie zużycie energii w produkcji materiałów SOLBET to również dbałość i troska o środowisko naturalne.W odniesieniu do zapotrzebowania na energię w produkcji innych materiałów produkcja betonu komórkowego zalicza się do najbardziej energooszczędnych (wykres poniżej).

gazobeton, Solbet

 

OPTYMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE

Bloczki SOLBET służą do budowy ścian nośnych i osłonowych. Nowoczesny i zaawansowany technologicznie proces produkcji pozwala uzyskać optymalne parametry wytrzymałości na ściskanie dla poszczególnych klas gęstości. Dzięki temu budynek wybudowany w systemie SOLBET będzie trwały i solidny. Tabela poniżej: Wytrzymałość na ściskanie poszczególnych klas gęstości zgodnie z normą PN-EN 772-1.

Klasa gęstości

Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa]

400

2,0

500

2,5

600

3,0

600

4,0

700

4,0

 

ZNAKOMITA IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA

Beton komórkowy jest jedynym jednorodnym materiałem, z którego można wykonywać elementy nośne budynku przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów izolacyjności cieplnej.Aby poznać sekret dobrej izolacyjności cieplnej tego materiału należy przyjrzeć się strukturze materiału. Oglądając bloczek SOLBET widać, że jest to materiał o jednorodnej porowatej strukturze. W przypadku betonu klasy 400 można śmiało stwierdzić, że około 80% betonu komórkowego to powietrze. Wiadomo, że powietrze jest bardzo dobrym izolatorem ciepła (najlepszym izolatorem jest próżnia), zatem to mikropory i zawarte w nich powietrze stanowią o znakomitej izolacyjności cieplnej tego materiału.Parametrem opisującym cechy izolacyjności cieplnej materiału jest współczynnik przewodności cieplnej λ. Wartość współczynnika λ w przypadku betonu komórkowego zależy przede wszystkim od gęstości objętościowej. Beton komórkowy o mniejszej gęstości objętościowej posiada lepszy (niższy) współczynnik przewodzenia ciepła λ, czyli jest lepszym izolatorem ciepła. Dla bloczków SOLBET w klasie gęstości 400 wartość tego współczynnika wynosi λ=0,11 W/mK.Innym parametrem charakteryzującym przegrodę pod względem izolacyjności cieplnej jest współczynnik U. Współczynnik przenikania ciepła określa ilość ustalonego strumienia ciepła przepływającego przez 1m2 powierzchni przegrody rozdzielającej dwa ośrodki przy różnicy temperatur obu ośrodków wynoszącej 1K. Im mniejsza wartość tego współczynnika, tym przegroda lepiej izoluje cieplnie. Dla jednowarstwowej ściany z bloczków SOLBET Ideal o grubości 42 cm uzyskujemy wartość współczynnika przenikania ciepła U=0,25 W/m2K.

Klasa gęstości

Współczynnik obliczeniowy λ [W/mK]

Wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K] dla ścian z bloczków SOLBET o określonej klasie gęstości i grubości wyrażonej w milimetrach

60

80

120

180

240

300

360

420

400

0,11

       

0,43

0,35

0,29

0,25

500

0,14

   

0,98

0,69

0,53

0,44

0,37

 

600

0,17

1,92

1,57

1,15

0,82

0,64

0,52

0,44

 

700

0,19

   

1,25

 

0,70

     

 

Uzyskane wyniki badań współczynnika λ nie są jednak identyczne dla poszczególnych producentów i wartości normowych (wykres poniżej).gazobeton, Solbet

 

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ

SOLBET Ideal i Optimal jest materiałem niepalnym. Dzięki swojej strukturze wykazuje wyjątkową odporność na ogień i wysokie temperatury. Przy bezpośrednim działaniu ognia zachowuje przez długi czas właściwości nośne, wykazuje szczelność i izolacyjność ogniową. Już ściana działowa o grubości 12 cm posiada klasę odporności ogniowej 2 godziny, natomiast ściana o grubości 18 cm zapewnia najwyższą klasę odporności ogniowej - 4 godziny. Warto wspomnieć, że w laboratoriach badań ogniowych komory do badań wykonuje się z betonu komórkowego. Tabela poniżej: Klasy ognioodporności ogniowej w zależności od grubości ściany oraz poziomu obciążenia.

 

Poziom obciążenia

Grubość ściany [mm]

0

0,2

0,6

1

120

F2EI 120

-

-

-

180

F4EI 240

F4REI 240

F4REI 240

F2REI 120

240

F4EI 240

F4REI 240

F4REI 240

F4REI 240

300

F4EI 240

F4REI 240

F4REI 240

F4REI 240

360

F4EI 240

F4REI 240

F4REI 240

F4REI 240

420

F4EI 240

F4REI 240

F4REI 240

F4REI 240

Oznaczenie klas odporności ogniowej wg PN-90/B-02851 [2.1]W odniesieniu do ścian osłonowych i działowych, klasa odporności ogniowej F2 oznacza, że izolacyjność i szczelność ogniowa ściany nie jest mniejsza niż dwie godziny.W odniesieniu do ścian nośnych, klasa odporności ogniowej F2 oznacza, że nośność, izolacyjność i szczelność ogniowa ściany nie jest mniejsza niż dwie godziny. Analogiczne znaczenie ma symbol F4 (cztery godziny).Oznaczenie klas odporności ogniowej wg PN-B-02851-1:1997 [2.2]Klasa odporności ogniowej EI 120 oznacza, że izolacyjność i szczelność ogniowa ścian nie jest mniejsza niż 120 minut (analogicznie EI 240 - dwieście czterdzieści minut)Klasa odporności ogniowej REI 120 oznacza, że nośność, izolacyjność i szczelność ogniowa ścian nie jest mniejsza niż 120 minut (analogicznie REI 240 - dwieście czterdzieści minut).

 

MILIMETROWA DOKŁADNOŚĆ WYMIAROWA

Jak wiadomo dokładność wymiarowa elementów murowych ma decydujący wpływ na m.in. kulturę budowania. Dokładnie wykonane bloczki pozwalają budować z dużą precyzją. Dzięki zastosowaniu prostych narzędzi systemowych budowanie nie wymaga szczególnych umiejętności. Precyzyjne jest nakładanie zaprawy oraz murowanie kolejnych warstw. Zużycie zaprawy jest mniejsze i łatwe do oszacowania.Bloczki, płytki oraz kształtki U systemu SOLBET wykonane są z następującą tolerancją wymiarową:

 • wysokość: ± 1 mm
 • szerokość: ± 1,5 mm
 • długość: ± 1,5 mm

Dzięki takiej dokładności możliwe jest murowanie elementów SOLBET na cienką spoinę. Przed nałożeniem klejowej zaprawy cienkowarstwowej należy jedynie zeszlifować ewentualne nierówności górnej powierzchni warstwy bloczków. Dzięki temu muruje się szybciej niż w technologiach, nie zapewniających takiej dokładności wymiarowej. Cienka spoina to również mniej wilgoci technologicznej, wprowadzanej do budynku podczas budowy. Ograniczenie wilgoci wpływa na polepszenie parametrów budynku.

 

ŁATWOŚĆ OBRÓBKI TO BRAK OGRANICZEŃ ARCHITEKTONICZNYCH

pustaki, gazobeton Bloczki lub płytki SOLBET można użyć zarówno do budowy, rozbudowy domu, jak i do remontu mieszkania. Można z nich wybudować ścianę nośną, działową oraz wykonać wszelkiego rodzaju obudowy (np. wanny) o przeróżnych kształtach. Dla tego materiału nie ma żadnych architektonicznych ograniczeń. Bardzo łatwo wykonuje się z niego ściany o skomplikowanych kształtach (np. ściana z wykuszem lub ściana półokrągła). Bloczki można docinać ręcznie za pomocą piły ręcznej lub taśmowej. W wymurowanych już ścianach łatwo wykonać bruzdy instalacyjne, co ma wpływ na szybszy postęp prac i koszty. Ponadto elementy SOLBET mają niewielką masę, co czyni, że praca z tym systemem to czysta przyjemność i oszczędności. Fotografia poniżej: Budowanie z SOLBETU to brak ograniczeń architektonicznych.

Facebook

Rekomendacje od naszych klientów

"Witam wszystkich zainteresowanych zakupem materiałów budowlanych w firmie ATS Waldemar Dorociak. Tak jak poprzednicy nie mam żadnych uwag co do kontaktu, doradztwa, oferowanych cen, pomocy technicznej, jak i całego wykonania zlecenia od A do Z. Należy podkreślić pełne zaufanie do klienta, mimo przeprowadzenia całej transakcji drogą e-mailową i telefoniczną, która zakończyła się pełnym sukcesem" (MarcinG)

Kontakt

beton komórkowy, ytong

Infolinia: 22 842 72 02, +48 602 709 164
+48 502 798 006
poniedziałek - sobota od 8:00 do 18:00

Centrala firmy:
ATS, ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
e-mail: ats@gazobeton.pl

x

Komunikat. Stosujemy pliki cookies m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk.

Szczegółowe informacje znaleźć można w naszej Polityce Cookies: Czytaj więcej…

Zrozumiałem